Find et skolemiljø hvor man trives godt

Skolen er en stor udfordring for mange unge, og det er ikke alle som har samme stabile bagland der kommer her. Så det giver alt andet lige også nogle udfordringer i forhold til det sociale og i forhold til selve undervisningen. Skolerne har heller ikke været helt klar til opgaven, da der også er nogle elever som oplever, at de ikke får tid nok i undervisningen. Det er ikke nødvendigvis noget, som de er klar over, men grundet den store mængde af elever i klassen, er der bare ikke tid til at tilgodese alles behov.

Det kommer også til at reflektere i karaktere, og hvis der ikke er nogen som vil tage ansvar, ender det også bare med at skade barnet, der konstant bliver dunket oven i hovedet med det forkerte. Man kan jo ikke bedømme en elefant ud fra dens evner til at klatre i træer. Så det handler også om, at man finder et sted, hvor der bliver tilgodeset nogle behov, som man kan have.